Prosta radość

Niech każdy dzień będzie wypełniony prostymi radościami, które przypominają nam, że łaska Boża jest w każdym z nas! Niech Anioł Stróż przysłoni życie swymi jasnymi skrzydłami i osłoni nas od wszelkich kłopotów. I niech pobożne myśli oczyszczą duszę i serce od wszelkiego smutku.