Pomyślne perspektywy

Gratulacje z okazji urodzin niesamowitego mężczyzny! Życzę Ci nerwów ze stali, dalekosiężnych celów i pomyślnych perspektyw, sukcesu w biznesie i szczęścia, dobrobytu materialnego, jasnej miłości i żelaznego zdrowia.