Pokora

Z głębi serca gratuluję Ci urodzin i życzę pokory w duszy, niezachwianej wiary w Boga i bezgranicznej miłości do bliźnich, która powraca do Ciebie po stokroć! Niech Wszechmogący ześle Ci zdrowie, dużo życzliwości i błogosławieństwa.