Ogień twojej duszy

Niech serce będzie spokojne. Niech w duszy zapanuje światło. Niech ogień Twojej duszy przyciąga wielu dobrych ludzi. Życzę Tobie dobrych towarzyszy życia!