Największy sukces

Ze wszystkich sukcesów, jakie odniosłam w całym moim życiu, Ty jesteś największy, bo posiadanie syna takiego jak Ty to dla mnie prawdziwe szczęście i niezrównane osiągnięcie. Wszystkiego najlepszego!