Mój bohater

Wszystkiego najlepszego, mój drogi Ojcze! Teraz rozumiem, jak ważna jest miłość rodzicielska, jak drogie są mi rady, i jak bliskie są mi Twoje myśli. Zawsze Cię słucham i przypominam sobie Twoje słowa, kiedy jest mi ciężko. Dziś życzę Ci, aby Twój dom był oświetlony ciepłem i światłem, a otaczali Cię tylko najlepsi. Bądź szczęśliwy, mój Bohaterze!