Boża pomoc

Gratulacje z okazji urodzin! Życzymy Ci, drogi Ojcze, Bożej pomocy w Twoich sprawach, zdrowia, zrozumienia z ludźmi, którzy Cię potrzebują, światła i harmonii w Twojej duszy. Niech Bóg wynagrodzi Cię wszelkimi błogosławieństwami, obdarzy długowiecznością oraz szczęściem.